حقوق عمومی و دیوان عدالت اداری

دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری: 

 

  • اعتراض به آراء صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری
  • مصوبات شورای اسلامی شهر
  • اعتراض به مصوبات کمیسیون باغات
 

اعتراض به آئین نامه ها و بخشنامه های صادره از دستگاه‌های دولتی در صورتی که مغایر با قانون باشند