محمدرضا عظیمی

محمدرضا عظیمی دانش‌آموختۀ کارشناسی حقوق و کارشناسی ارشد حقوق بشر از دانشگاه شهید بهشتی و دکتری تخصصی حقوق عمومی از دانشگاه تهران است. او وکیل پایه یک دادگستری و مُدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی است و در کارنامۀ پژوهشی‌اش علاوه بر مقالات متعدد حقوقی، چهار کتاب با محوریت موضوعات حقوق بشر و حقوق عمومی دارد؛ نخست، ترجمۀ کتاب «آموزش حقوق بشر» (از مجموعۀ کتاب‌های کُرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو)، طرح گروهی، انتشارات مجد، چاپ اول، 1388؛ دوم، کتاب «جهان‌‌نما علیه نقش جهان» (پرونده‌‌ای در دفاع از میراث فرهنگی)، نشر فصل نو، چاپ اول، 1390/ چاپ دوم: انتشارات قلم، 1394)؛ سوم، کتاب «اقلیت‌‌ها در حقوق بین‌‌الملل» (تاریخچه، پیمان‌ها، حدود و حمایت‌ها)، نشر پردیس دانش، چاپ اول، 1392؛ و چهارم، کتاب «اسطورۀ حق‌ها و استراتژی اصلاح» (چشم‌انداز کنشگری حقوقی در ایران)، نشر و پژوهش شیرازه، چاپ اول، 1398. محمدرضا عظیمی فعالیت کارآموزی وکالت خود را از تاریخ 11/07/1385 آغاز کرده و از تاریخ 25/10/1389 تاکنون، با شمارۀ پروانۀ 15391 به عنوان عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در تهران به شغل وکالت و انجام امور دعاوی مختلف اشتغال دارد. ایشان در دورۀ سی‌ام هیأت مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز (1397-1399)، عضو و دبیر کمیسیون حقوق بشر بوده است.