با توجه به گسترش روزافزون انواع روابط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حرفه‌ای میان اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی اعم از اشخاص حوزۀ حقوق عمومی یا خصوصی در دنیای امروز، آیین تنظیم قراردادها برای تنظیم روابط افراد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. طبق تعریف مادۀ 183 قانون مدنی: «عقد (قرارداد) عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.»  به عبارت دیگر، «عقد، توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می‌شود».

در تنظیم قراردادها اعم از آنکه در قالب سند رسمی یا عادی باشد، نکات ظریف و تیزبینی‌های دقیقی را باید در نظر داشت تا در زمان اجرای تعهدات قراردادی، از حدوث کمترین مشکلات و اختلافات جلوگیری به عمل آید؛ هرچند بهترین قراردادها نیز نمی‌توانند احتمال تخلف یا عدول از تعهدات را به حدِ انتفاء برسانند، زیرا چه‌بسا هر یک از طرفین، به هر علتی اعم از ناتوانی ارادی یا قهری، یا عمد و علمِ مبتنی بر مصلحت‌جویی یا قصد اِضرار، از اجرای قرارداد باز بماند یا از انجام آن خودداری ورزد. بنابراین، بهترین قرارداد، قراردادی است که بدترین شرایط قابل تصور در روابط طرفین را پیشاپیش در نظر گرفته و برای تضمین انجام تعهدات در موقعیت‌های مختلف، چاره‌های محکم و قابل اطمینان تمهید کرده باشد.

طراحی قالب مناسب قرارداد، بررسی‌های دقیق طرفین یا اطراف قرارداد در خصوص هویت، امکانات و صلاحیت‌ها، سنجش جامع‌الابعاد موضوع قرارداد از حیث دارا بودنِ شرایط قانونی، لزوم پیش‌بینی کلیۀ فروض محتمل در روابط طرفین، پیش‌بینی نحوۀ جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات، تضمین‌ها و برخی دوراندیشی‌های دیگر از این قبیل، همه و همه از لوازم منطقی و اصولی آیین قرارداد‌نِگاری است که علی‌القاعده بایستی به وسیلۀ یک حقوقدان منعقد شود.

مؤسسۀ حقوقی آرمان با بهره‌گیری از گروه مجرّبی از وکلا، دانش و تجربه را در هم آمیخته تا به عنوان مشاوری امین و کاردان، متقاضیان را در فرایند مذاکره و انعقاد قراردادهای مختلف به ویژه در قلمروهای مذکور در زیر، یاری رساند:

خدمات حقوقی قابل ارائه توسط وکلای موسسه حقوقی آرمان:

 • مذاکره و تهیه و تنظیم قراردادهای پیمانکاری در زمینه راه و ساختمان
 • مذاکره و تهیه و تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت
 • مذاکره و تنظیم قراردادهای بی او تی BOT  (ساخت، بهره برداری و انتقال)
 • مذاکره و تنظیم قراردادهای بی او او BOO  (ساخت، مالکیت و بهره برداری)
 • مذاکره و تهیه و تنظیم قراردادهای خرید تجهیزات
 • مذاکره و تهیه و تنظیم قراردادهای ساخت اعم از قراردادهای ساخت کارخانه و تاسیسات صنعتی
 • مذاکره و تهیه و تنظیم قراردادهای مهندسی، خرید و ساخت  (EPC)
 • مذاکره و تهیه و تنظیم قراردادهای توزیع و نمایندگی در ایران
 • مذاکره و تهیه و تنظیم قراردادهای پخش محصولات در ایران

دعاوی مرتبط با قراردادهای داخلی و پیمانکاری

 • دعاوی مربوط به مناقصات پیمانکاری
 • دعاوی مربوط به وصول مطالبات پیمانکاری
 • دعاوی مربوط به اختلافات در خصوص تضامین بانکی
 • دعاوی مربوط به اختلافات در خصوص تعدیل‌های قراردادی و یا تعدیل‌های قانونی
 • دعاوی مربوط به نقض تعهدات قراردادی
 • دعاوی مربوط به الزام یکی از طرفین قرارداد به انجام تعهدات قراردادی
 • دعاوی مربوط به مطالبه خسارات وارده به محل سایت به دلیل حوادث پیش بینی نشده بر اساس بیمه های مسئولیت و بیمه تمام خطر پروژه
 • دعاوی مربوط به قراردادهای بانکی
 • دعاوی مربوط به مطالبه خسارات از شرکت‌های بیمه
تماس سریع و رایگان