حقوق تجارت بین الملل به مجموعه قواعد و مقرراتی اطلاق می شود که حاکم بر روابط بازرگانی است که در عین حال که دارای ماهیت حقوق خصوصی می باشد به کشورهای گوناگون نیز مربوط می باشد. خرید و فروش کالا که شامل مباحث تشکیل قرارداد، قراردادهای نمایندگی و سایر ترتیبات فروش انحصاری می باشد اسناد قابل انتقال و اعتبارات تجاری بانک‌ها، بیمه حمل و نقل کالا چه از طریق دریا، هوا و یا زمینی که مربوط به ارتباط بین دو یا چند کشور باشد بعنوان حقوق تجارت بین المللی شناخته می شود و قراردادهای بین المللی نیز در زیر مجموعه حقوق تجارت بین المللی قرار می گیرند. قراردادهای بین المللی صرفاً به روابط تجاری مربوط به خرید و فروش کالاها و یا توزیع کالاها محدود نمی شود و شامل ورابط تجاری بسیار زیادی من جمله خرید خدمات مهندسی، خرید تکنولوژی، خرید لیسانس، قراردادهای سرمایه گذاری، قراردادهای فرانچایز، قراردادهای مشارکت بین المللی، قراردادهای نفتی بین المللی و سایر موارد مرتبط می شود.

خدمات حقوقی قابل ارائه توسط وکلای موسسه حقوقی آرمان:

 • مذاکره و تهیه و تنظیم قراردادهای خرید و یا فروش بین المللی
 • مذاکره و تهیه و تنظیم قراردادهای لیسانس که به منظور اخذ مجوز از شرکت و یا شخص دارنده حق لیسانس منعقد می شود
 • طرح دعاوی و دفاع از دعاوی مربوط به قراردادهای خرید بین المللی
 • مذاکره و انعقاد قراردادهای توزیع انحصاری
 • مذاکره و انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری خارجی
 • مذاکره و انعقاد قراردادهای BOT سرمایه گذار خارجی
 • مذاکره و انعقاد قراردادهای فرانچایز در زمینه صنایع مختلف
 • طرح دعاوی مربوط به مسئولیت حقوقی و کیفری متصدیان حمل
 • دعاوی مربوط به مطالبات از شرکت‌های بین المللی
 • تنظیم قراردادهای مختلف خرید و فروش بین المللی بر مبنای مقررات اینکوترمز

تجربیات وکلای موسسه حقوقی آرمان در زمینه مسائل مربوط به حقوق دریائی و کشتیرانی

 • مذاکره و تنظیم قراردادهای خرید بین المللی در صنعت نفت و گاز، صنایع معدنی و صنایع مواد غذایی
 • مذاکره و تنظیم قراردادهای فرانچایز در زمینه صنعت مواد غذایی
 • طرح دعاوی و دفاع از دعوی در خصوص قراردادهای فرانچایز
 • طرح دعاوی و دفاع از دعوی در خصوص قراردادهای تجهیزات پزشکی
 • طرح دعاوی و دفاع از دعوی در خصوص قراردادهای لیسانس (LICENSE AGREEMENT)
تماس سریع و رایگان