با توجه به اینکه طرفین قراردادهای نفتی با در نظر گرفتن الزامات قانونی مندرج در قوانین و مقررات هر کشور و با توجه به شرایط خاص هر پروژه و میدان نسبت به انعقاد قراردادهای مرتبط با صنعت نفت و گاز و انرژی منعقد می نمایند لذا در مراحل و فازهای مختلف توسعه یک میدان اعم از:

 • فاز اکتشاف (Exploration Phase)
 • فاز ارزیابی (Appraisal Phase)
 • فاز برنامه ریزی برای بهره برداری (Development Planning)
 • فاز تولید (Production Phase)
 • فاز برچیدن تاسیسات (decommissioning Phase)

موارد و مسائل مختلف حقوقی و قراردادی مطرح می شود که بررسی و ارائه راهکار مناسب حقوقی در این زمینه ها توسط وکیل متخصص در زمینه قراردادهای صنعت نفت و گاز و انرژی صورت می گیرد. موسسه حقوقی آرمان در زمینه قراردادهای مرتبط با صنعت نفت و گاز و انرژی‌های نو شامل انرژی‌های بادی و خورشیدی به شرکت‌های فعال در زمینه خدمات مشاوره حقوقی و وکالت دادگستری ارائه می نماید.

خدمات حقوقی قابل ارائه توسط وکلای موسسه حقوقی آرمان:

 • مذاکره و تهیه و تنظیم قراردادهای کنسرسیوم بین شرکت‌های حاضر در پروژه مشخص
 • مذاکره و تهیه و تنظیم قراردادهای بیع متقابل
 • مذاکره و تهیه و تنظیم قراردادهای فروش گاز
 • مذاکره و تهیه و تنظیم قراردادهای اجاره مخازن
 • مذاکره و تهیه و تنظیم قراردادهای حفاری بر اساس فرمت‌های AIPN و یا IADC
 • مذاکره و تهیه و تنظیم قراردادهای خرید دکل های حفاری
 • مذاکره و تهیه و تنظیم قراردادهای اجاره دکل های حفاری
 • مذاکره و تهیه و تنظیم قراردادهای خرید تجهیزات
 • مذاکره و تهیه و تنظیم قراردادهای مهندسی و خرید و اجراء در صنعت نفت
 • مذاکره و تهیه و تنظیم قراردادهای lifting
 • مذاکره و تهیه و تنظیم قراردادهای مرتبط با خط لوله
 • مذاکره و مطالبه خسارات دریائی از شرکتهای بیمه P&I مسئول حادثه
 • طرح دعاوی مربوط به مسئولیت حقوقی تامین کنندگان تجهیزات شامل مسئولیت تولید کنندگان و یا فروشندگان تجهیزات
 • طرح دعاوی مرتبط با مسئولیت‌های حقوقی پیمانکاران در ساخت و راه اندازی تجهیزات پالایشگاهی
 • طرح دعاوی مرتبط با مسئولیت حقوقی پیمانکاران در صورت قصور در انجام تعهدات قراردادی و خسارات تبعی ایجاد شده

تجربیات وکلای موسسه حقوقی آرمان در زمینه مسائل مربوط به حقوق دریائی و کشتیرانی

 • مذاکره قراردادی و تهیه و تنظیم قرارداد خرید دکل حفاری دریایی
 • مذاکره قراردادی و تهیه و تنظیم قرارداد خرید تجهیزات مختلف نفتی
 • مذاکره و تهیه و تنظیم قرارداد بیع متقابل در میدانهای نفتی مختلف
 • مذاکره و تهیه و تنظیم قراردادهای کنسرسیوم در پروژه های مختلف نفتی
 • مذاکره و تهیه و تنظیم قراردادهای حفاری به صورت TurnKey در صنعت نفت و گاز
تماس سریع و رایگان