تاسیس و راه اندازی شرکت‌های تجاری در ایران دارای حساسیت ها و ظرافت‌های قانونی می باشد که در زمان تاسیس، راه اندازی و مدیریت شرکت‌ها باید مورد توجه سهامداران و موسسین شرکت‌های تجاری باشد. مقررات مربوط به اداره شرکت‌های تجاری و حدود اختیارات مدیران و مسئولیت‌های مدیران و سایر ارکان شرکت سهامی در تعیین و تحدید روابط بین مدیران حائز اهمیت فوق العاده ای می باشد که در زمان بروز اختلاف مسائل پیچیده حقوقی را ایجاد می کند. همچنین اسناد تجاری مرتبط با شرکت‌های تجاری نیز بین شرکت‌های مختلف تجاری مبادله می شوند که می توانند منشأ آثار مختلف حقوقی شود.در این راستا موسسه حقوقی آرمان با داشتن تجربیات زیاد در زمینه حقوق شرکت‌ها می تواند به موکلین خود که عمدتا از میان شرکت‌های صاحب نام کشور هستند راهکار حقوقی ارائه نماید.

خدمات حقوقی قابل ارائه توسط وکلای موسسه حقوقی آرمان:

 • ارائه مشاوره به منظور انتخاب صحیح ترین شکل شرکت تجاری
 • تهیه و تنظیم قرارداد مشارکت فی مابین شرکا شرکت تجاری
 • تهیه و تنظیم قراردادهای جوینت ونچر بین شرکت‌های مختلف تجاری
 • تهیه و تنظیم و ثبت صورتجلسات تاسیس و تغییرات شرکت‌ها
 • دعاوی مرتبط با بطلان شرکت
 • دعاوی مرتبط با انحلال شرکت
 • دعاوی مرتبط با ورشکستگی شرکت
 • دعاوی مرتبط با مسئولیت مدیران در صورت قصور و یا تعدی و تفریط مدیران
 • دعاوی مرتبط با مسئولیت مدیران در خصوص اسناد تجاری صادره توسط شرکت
 • دعاوی مرتبط با مطالبه وجوه چک و سفته
 • دعاوی مرتبط با مطالبه تضامین بانکی
 • دعاوی مرتبط با قراردادهای انحصاری فروش و نمایندگی بین شرکت‌ها
 • دعاوی مرتبط با عدم رعایت حقوق و علامتهای تجاری شرکت‌ها
 • دعاوی مرتبط با عدم رعایت حق اختراع و سایر حقوق مالکانه شرکت‌ها
تماس سریع و رایگان